تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری

بسته‌های سرمایه‌گذاری به وسیله سازمان‌های متولی جذب سرمایه‌گذار تهیه می‌شود تا سرمایه‌گذاران را با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یک بخش جغرافیایی (استان-منطقه آزاد-منطقه ویژه-شهرداری) یا یک بخش اقتصادی (پتروشیمی-نفت و گاز- گردشگری- مواد غذایی-کشاورزی و...) آشنا کند.


بسته‌های سرمایه‌گذاری به وسیله سازمان‌های متولی جذب سرمایه‌گذار تهیه می‌شود تا سرمایه‌گذاران را با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یک بخش جغرافیایی (استان-منطقه آزاد-منطقه ویژه-شهرداری) یا یک بخش اقتصادی (پتروشیمی-نفت و گاز- گردشگری- مواد غذایی-کشاورزی و...) آشنا کند. در این بسته‌ها ابتدا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش مورد نظر با توجه به اهداف کلان‌، سیاست‌های بالادستی‌، زیر‌ساخت‌ها، قابلیت‌ها و محدودیت‌های بخش‌، احصاء شده و اولویت‌بندی می‌شوند. پس از آن بر اساس منابع و سیاست‌های کلان سازمان برای تعدادی از عنوان‌های اولویت‌دار طرح‌های امکان‌سنجی مقدماتی Pre-FS و برای تعدادی طرح‌های امکان‌سنجی کامل FS تهیه می‌شود.
موسسه سپینود شرق با توجه به بیش از ده سال تجربه د‌ر حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری و عضویت در مجامع تخصصی و علمی‌، بسته‌های سرمایه گذاری را یکی از راه‌های موثر جذب سرمایه‌گذار (داخلی یا خارجی) می‌داند و در این راستا آمادگی خود را جهت تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری برای وزارت‌خانه‌ها‌، استانداری‌ها‌، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مناطق آزاد و مناطق ویژه اعلام می‌نماید.

 

از جمله کارهای انجام شده در این حوزه تهیه بسته سرمایه گذاری استان لرستان به درخواست استانداری استان لرستان می باشد .

 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال