اخــــذ مجوز

اخــــذ مجوز

img

اخــــذ مجوز

 

باپیچیده تر شدن سیستم های اداری و بوروکراتیک اخذ مجوز از متولیان مربوط یکی از فرایند های زمانبرو انرژی بری است که سرمایه گذاران با آن مواجهند . برای گرفتن این مجوزها گاه پرکردن جداولی در حد یک طرح امکان سنجی مقدماتی per-fs نیاز است و گاه نیز باید یک طرح امکان سنجی کامل در حد طرح توجیهی بانکی ارائه نمود تا فرایند اداری مربوط انجام شود . تسلط بر فرایند های فنی باعث می شود تا مجوز با نیاز متقاضی مطابقت داشته باشد و از دوباره کاری های اداری پرهیز گردد . بعنوان مثال اگر میزان برق مصرفی در جواز تاسیس کمتر از حد نیاز برآورد گردد ، در مرحله اجرا پروژه با مشکل مواجه می شود و سرمایه گذار مجبور به اصلاح مجدد جواز خواهد بود در مقابل اگر میزان برق مصرفی بیشتر از حد نیاز ارزیابی شود ، ممکن است موجب شود که اداره برق برای پست برق یا ..... هزینه های اضافی طلب نماید. علاوه بر تسلط برفرایندهای فنی اشراف برایندهای و اداری نیز لازم است تا فرایند اخذ مجوز با موفقیت و در حداقل زمان ممکن انجام گردد . سپینود شرق با توجه به انجام پروژه متعدد ، آمادگی دارد در اخذ مجوزهای مربوط با شماهمکاری نماید . برخی از مجوزه های قابل انجام عبارتند از :

  • جواز تاسیس وزارت صنعت و معدن تجارت ( موافقت اصولی)
  • جواز تاسیس وزارت جهاد کشاورزی
  • پروانه بهره برداری
  • مجوز خوراک برای پالایشگاه ( وزارت نفت)
  • مجوز زمین از منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی
  • مجوز زمین از سازمان بنادر و دریانوردی
  • اخذ زمین از سازمان منابع طبیعی

مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس

 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال