سهام عادی (Preferred Stock or Common Stock)

این سهامی، به سرمایه گذاران امنیت و حفاظت بیشتری را اعطا می کنند.

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها