امکان‌سنجی مقدماتی -طرح توجیهی مقدماتی- ساخت و بهره برداری کشتی اقامتی ، تفریحی

امکان‌سنجی مقدماتی -طرح توجیهی مقدماتی- ساخت و بهره برداری کشتی اقامتی ، تفریحی

تاریخ پروژه: زمستان 94

نام متقاضی: شرکت آیدا گشت کیش

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال