امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی-خرید و بهره‌برداری از دکل حفاری 3000 اسب بخاری

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی-خرید و بهره‌برداری از دکل حفاری 3000 اسب بخاری

تاریخ پروژه: پاییز 91

نام متقاضی: شرکت دانا پتروریگ کیش

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت داناپتروریگ

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)دکل حفاری 3000 اسب بخار
حسن انجام کار شرکت داناپتروریگ

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال