امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث مجموعه تفریحی و شهربازی نبوت کرج

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث مجموعه تفریحی و شهربازی نبوت کرج

تاریخ پروژه: بهار 91

نام متقاضی: شرکت ارگ شادی آسیا

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال