امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث نیروگاه بادی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث نیروگاه بادی

تاریخ پروژه: پاییز 96

نام متقاضی:  شرکت نیروگاه بادی نیمروز مهر سیستان

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال