امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بتن هبلکس

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بتن هبلکس

تاریخ پروژه: تابستان 89

نام متقاضی: شرکت طنین توسعه سازندگی

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال