امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مخازنCNG جهت خودروهای سواری

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مخازنCNG جهت خودروهای سواری

تاریخ پروژه: زمستان 86

نام متقاضی: شرکت مهشید صنعت ثابت

 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال