امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید و بسته‌بندی قیر

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید و بسته‌بندی قیر

تاریخ پروژه: پاییز 90

نام متقاضی: شرکت نیکان فرآیند پارسیان

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال