امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید پكيج افزايه‌هاي اسيد كاري چاه‌های نفت

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید پكيج افزايه‌هاي اسيد كاري چاه‌های نفت

تاریخ پروژه: زمستان 88

نام متقاضی: شرکت کیمیا فرآیند

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال