امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه نفتی بندر امام

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه نفتی بندر امام

تاریخ پروژه: بهار 90

نام متقاضی: شرکت شکر نوین

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال