امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکله نفتی قطعه 39 بندر امام خمینی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکله نفتی قطعه 39 بندر امام خمینی

تاریخ پروژه: پاییز 93

نام متقاضی: شرکت سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی (امین)

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال