امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- خرید و تجهیز کشتی اسیدکاری چاه‌های نفتی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- خرید و تجهیز کشتی اسیدکاری چاه‌های نفتی

تاریخ پروژه: پاییز 91

نام متقاضی: شرکت دانا اویل سرویسز کیش

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال