امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نان کراسان و انواع آدامس

امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نان کراسان و انواع آدامس

تاریخ پروژه: تابستان 93

نام متقاضی: شرکت تولیدی شیوا(شیبا)

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت تولیدی شیوا(شیبا)-طرح توجیهی آدامس

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی) کارخانه نان شیرینی و آدامس
حسن انجام کار شرکت تولیدی شیوا(شیبا)-طرح توجیهی آدامس

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال