امکان‌سنجی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

امکان‌سنجی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

تاریخ پروژه: بهار95

نام متقاضی: سازمان مدیریت استان لرستان

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال