امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید اسپانلس

امکان‌سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید اسپانلس

 

محل : استان اردبیل

نام متقاضی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال