امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث ترمینال کانتینری شهید رجایی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث ترمینال کانتینری شهید رجایی

تاریخ پروژه: پاییز 91

نام متقاضی: شركت خط نقره‌اي قشم

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت خط نقره ای قشم

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی) احداث انبار کانتینری شهید رجایی
حسن انجام کار شرکت خط نقره ای قشم

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال