امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث مجموعه تفریحی و شهربازی تبریز

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث مجموعه تفریحی و شهربازی تبریز

تاریخ پروژه: زمستان 94

نام متقاضی: شرکت کوهیاران دماوند

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال