امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحدتولید مصالح ساختمانی دلیجان -بازیافت سنگ‌های باطله

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحدتولید مصالح ساختمانی دلیجان -بازیافت سنگ‌های باطله

تاریخ پروژه: زمستان 88

نام متقاضی: خانم کاظمی

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال

برچسب‌ها