امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولیدانواع قطعات بتنی و بتن آماده

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولیدانواع قطعات بتنی و بتن آماده

تاریخ پروژه: زمستان 88

نام متقاضی: آقای ناصر رجبی 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال

برچسب‌ها