امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع آجر سفال

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع آجر سفال

تاریخ پروژه: زمستان 86

نام متقاضی: شرکت نیلگون تیس

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال