امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بتن آماده و قطعات بتنی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بتن آماده و قطعات بتنی

تاریخ پروژه: زمستان 94

نام متقاضی: شرکت صنعتی معدنی ولایت سبلان اردبیل

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال