امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بیلت و قطعات فولادی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید بیلت و قطعات فولادی

تاریخ پروژه: تابستان 91

نام متقاضی: شرکت سپهر فولاد لنجان 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال