امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مقاطع آلیاژ سخت آلومینیوم

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید مقاطع آلیاژ سخت آلومینیوم

تاریخ پروژه: تابستان 89

نام متقاضی: گروه تولیدی و صنعتی چیپال 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال