امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد به روش نورد گرم

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد به روش نورد گرم

تاریخ پروژه: بهار 89

نام متقاضی: شرکت سيرجان حديد جنوب 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال