امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید میلگرد

تاریخ پروژه: تابستان 86

نام متقاضی: آقای عاطفی

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال

برچسب‌ها