امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نورد آلومینیم

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید نورد آلومینیم

تاریخ پروژه: بهار 87

نام متقاضی: شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال