امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کاشی و سرامیک در نائین

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کاشی و سرامیک در نائین

تاریخ پروژه: زمستان 88

نام متقاضی: شرکت کاشی و سرامیک کسا نائین

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال