امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کنسانتره سنگ آهن

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید کنسانتره سنگ آهن

تاریخ پروژه: پاییز 96

نام متقاضی: معدن سنگ آهن آفتاب

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال