امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث 2 مگاوات مولد مقياس کوچک

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث 2 مگاوات مولد مقياس کوچک

تاریخ پروژه: بهار 90

نام متقاضی: شرکت پارس آلتون

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال