امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکلت فلزی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکلت فلزی

تاریخ پروژه: تابستان 88

نام متقاضی: شرکت مدیریت صنعت صدرا

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت مدیریت صنعت صدرا

امکانسنجی (طرح توجیهی)تولید قطعات نیروگاهی و اسکلت فلزی
حسن انجام کار شرکت مدیریت صنعت صدرا

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال