امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ساخت و بهره برداری یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ساخت و بهره برداری یک فروند کشتی تفریحی کاتاماران

تاریخ پروژه: بهار95

نام متقاضی: شرکت زمزمه گردشگری کیش

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال