امکان‌سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- تجهیز و گسترش فعالیت‌های موسسه آموزشی رزمندگان اسلام

امکان‌سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- تجهیز و گسترش فعالیت‌های موسسه آموزشی رزمندگان اسلام

تاریخ پروژه: پاییز 89

نام متقاضی: موسسه آموزشی رزمندگان اسلام

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال