مشاوره کنترل پروژه احداث كارخانه بسته‌بندی مواد غذایی

مشاوره کنترل پروژه احداث كارخانه بسته‌بندی مواد غذایی

تاریخ پروژه: 1385-1387

کارفرما:شركت رومينا كار آرا

محل پروژه:شهرك صنعتي خوارزمی

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال