نظارت طرح توسعه شرکت فرش جمال کاشان

نظارت طرح توسعه شرکت فرش جمال کاشان

تاریخ پروژه: 1395-1396

کارفرما:شرکت صنایع جمال کاشان

محل پروژه:شهرک صنعتی قائم

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال